Obec Sokoľany – oficiálne stránky obce
Dnes je sobota, 28. február 2015. Meniny má Zlatica. Aktuálny čas

Novinky/Oznamy obecného úradu

www.sokolany.ocu.sk » Novinky/Oznamy
Naposledy aktualizované: 16/02/2015; 13:38
Strana –1–

Na stránku (Školy » Materská škola) bola pridaná fotogaléria z karnevalu.
16/02/2015; 13:38

Na stránku (» Dokumenty) bol pridaný Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012 o miestnej dani z nehnuteľností.
17/12/2014; 22:36

Na stránku Kultúra a šport » Klub dôchodcov boli pridané fotogalérie Klubu dôchodcov Sokoľany
20/11/2014; 19:15

Voľby do orgánov samosprávy obcí


Na stránke Voľby » Komunálne voľby 2014 sú zverejnené definitívne výsledky Volieb do orgánov samosprávy obce Sokoľany.
15/11/2014; 22:54
Na stránku (» Dokumenty) boli pridané dokumenty na stiahnutie pre stavebné konanie.
22/09/2014; 11:11

Oznam


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 15. november 2014

V obci Sokoľany je utvorený 1 volebný obvod.
Počet poslancov pre funkčné obdobie 2014 – 2018: 9
Počet obyvateľov k 22. 8. 2014: 1316
22/08/2014; 19:05

Oznam


Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 26. 6. 2014 prijalo uznesenie a trojpätinovou väčšinou
schválilo
z dôvodu osobitného zreteľa

zámer prenajať priestory vo vlastníctve obce občianskemu združeniu „ALIEN“, Biela voda 21, 060 01 Kežmarok za účelom zriadenia súkromnej základnej umeleckej školy a súhlasí s územnou pôsobnosťou v obci Sokoľany.
30/06/2014; 19:34
Na stránku (Voľby » Voľba prezidenta 2014) boli pridané výsledky hlasovania v 2. kole Voľby prezidenta SR.
30/03/2014; 11:00
Na stránku (Voľby » Voľba prezidenta 2014) boli pridané výsledky hlasovania v 1. kole Voľby prezidenta SR.
17/03/2014; 20:07

Oznam


Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 6. 3. 2014 prijalo uznesenie a trojpätinovou väčšinou schválilo z dôvodu osobitného zreteľa prenájom priestorov v budove Základnej školy v Sokoľanoch pre elokované pracovisko Strednej odbornej školy Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice, učebný odbor 3161 F praktická žena.

07/03/2014; 17:07
Na stránku boli pridané: Plán činnosti klubu dôchodcov na rok 2014, Výročná správa klubu dôchodcov za rok 2013 (Kultúra a šport » Klub dôchodcov) a Schválený rozpočet obce Sokoľany na roky 2014 – 2016, Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013, Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 (Dokumenty).
26/02/2014; 17:02

Oznam


Obecný úrad žiada občanov, ktorí majú podozrenie, že ich stromy zasahujú do elektrického vedenia a tým spôsobujú pri nepriaznivom počasí výpadky elektrickej energie, aby túto skutočnosť nahlásili na obecnom úrade. Orez takýchto stromov zabezpečí obec v spolupráci so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. zdarma.
01/02/2014; 15:01
Na stránku (Kultúra a šport » Klub dôchodcov) boli pridané fotogalérie.
07/12/2013; 09:55
Na stránku (Voľby » Voľby do VÚC 2013) boli pridané výsledky hlasovania vo Voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2013.
11/11/2013; 17:28
Na stránku (Kultúra a šport » Klub dôchodcov) boli pridané aktuálne informácie - plán činnosti, výročná správa za rok 2012 a fotogaléria z výročnej schôdze 2012.
13/04/2013; 13:37


Strany:  –1–    –2–    –3–    –4–    –5–    –6–    –7–    –8–    –9–